speaker-photo

Marta Knight

Marta Knight diu voler crear cançons personals per escoltar a la intimitat de la seva habitació. El seu EP debut "Peterloo Heroes" va revelar la seva personalitat com a compositora per la proximitat de les seves cançons. El seu to confessional és un dels seus principals encants, però també destaca per la seva impressionant habilitat melòdica. "Resurrection" va connectar amb una audiència ampla gràcies a aquests aspectes i el seu talent excepcional. Al Norai ens congratulem de tenir-la entre nosaltres.

–––

Marta Knight dice querer crear canciones personales para escuchar en la intimidad de su habitación. Su EP debut "Peterloo Heroes" reveló su personalidad como compositora por la cercanía de sus canciones. Su tono confesional es uno de sus principales encantos, pero también destaca por su impresionante habilidad melódica. "Resurrection" conectó con una audiencia amplia gracias a estos aspectos y su talento excepcional. En el norai nos congratulamos de tenerla entre nosotros.