speaker-photo

Supermon DJ

Supermon és el projecte musical de Ramon Vives, ex líder de les bandes Clementines i pLou, i ara també part integrant de la família norai. Després de tancar aquesta etapa primigènia, el músic va formar el seu nou projecte, al qual va denominar Supermon, i va ser al 2021 quan editaria, després d'una sèrie d'avanços, el seu únic i fantàtic EP fins ara, "Final feliz". Per a l'ocasió, Ramon Vives com a Supermon DJ, estarà demostrant el seu ampli coneixement d'aquella música que ens ha marcat a tota una generació.

–––

Supermon es el proyecto musical de Ramon Vives, ex líder de las ya extintas bandas Clementines y pLou, y ahora también parte integrante de la familia norai. Tras cerrar esta primigenia etapa, el músico formó su nuevo proyecto, al que denominó Supermon, y fue en 2021 cuando editaría, tras una serie de adelantos, su único y estupendo EP hasta el momento, «Final feliz». Para a ocasión, Ramon Vives como Supermon DJ, estará demostrando su amplio conocimiento de aquella música que nos ha marcado a toda una generación.

–––